Nastavení pošty v MS Outlook Express

V nabídce „Nástroje“ vyberte položku „Účty“.

V okně „Účty sítě Internet“ vyberte záložku „Pošta“.

Stiskněte tlačítko „Přidat“ a vyberte položku „Pošta“.

Vyplňte své jméno a stiskněte tlačítko „Další“.

Vyplňte svou adresu a stiskněte tlačítko „Další“.

Vyberte typ serveru POP3 nebo IMAP, vyplňte do obou polí adresu „mail.vasedomena.cz“ a stiskněte tlačítko „Další“.

Vyplňte název účtu a heslo a stiskněte tlačítko „Další“. Název účtu je názevschránky@vasedomena.cz

Stiskněte tlačítko „Dokončit“.

V okně „Účty sítě Internet“ vyberte již vytvořený účet a stiskněte tlačítko „Vlastnosti“

V záložce „Obecné“ zkontrolujte a případně upravte své jméno a adresu.

V záložce „Servery“ zkontrolujte a případně upravte adresu serveru příchozí a odesílané pošty (mail.vasedomena.cz). Zaškrtněte položku „Server vyžaduje ověření“ a klikněte na tlačítko „Nastaveni“.

Zvolte „Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty“ a klikněte na tlačítko „Ok“

Klikněte na tlačítko „Použít“ a následně na „Ok“. Nastavení je hotové.