Zajistíme Vám návrh a tvorbu webových stránek přímo na míru. Tvoříme zásadně webové stránky v responzivním designu. Jedná se o způsob stylování, které zaručí, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety atd.). To je i nejčastější důvod, proč za námi dnes firmy chodí a požadují redesign svých 5-10 let starých webových stránek. Tvorba stránek u nás probíhá tak, že nejdříve absolvujeme konzultaci s Vámi, následuje průzkum poptávky ve vašem oboru a následně navrhneme optimální struktury, grafiky. Poté už probíhá samotné programování www stránek.

Naše reference

»
«

Úvodní analýza

Při úvodní analýze si nejprve řekneme, jaké jsou vaše představy a funkční požadavky na vaši webovou prezentaci, řekneme si něco o cílové skupině vašich zákazníků/návštěvníků, o cílech Vašeho projektu, požadavcích na rozsah (velikost) webové prezentace, vašich představách o grafice a o tom, jaké služby a funkčnosti by vaše webová prezentace měla poskytovat.

Časový plán a rozpočet projektu

Na základě výstupů z úvodní části – analýzy – vytvoříme časový plán realizace projektu a jeho rozpočet.

Návrh architektury webu

Pro vytvoření úspěšného webu je potřeba v počáteční fázi správně a účelně navrhnout jeho optimální architekturu. Architekturou webu nazýváme celkové uspořádání jednotlivých kategorií a podkategorií webových stránek, jejich logické uspořádání a celkové uspořádání informací v rámci webu (od obecných k detailním), vzájemnou provázanost informací, vhodně pojmenované odkazy – to vše ve svém důsledku ovlivňuje přehlednost webových stránek, jejich použitelnost a poskytuje základ pro zajištění následné kvalitní optimalizace pro vyhledávače.

Návrh grafického designu webové prezentace

V této fázi tvorby webu navrhneme grafický design nových webových stránek. Při tvorbě návrhu webu si stanovíme případná omezení, se kterými budeme při návrhu pracovat a řídit se jimi – může se přitom jednat například o cílovou skupinu návštěvníků, firemní barvy a loga (respektujem Váš corporate design), případě mi váš grafik, pokud již s některým spolupracujete, dodá potřebné grafické podklady pro nové stránky..

Kódování webových stránek

V další fázi probíhá kódování stránek. Správné kódování stránek (používání validního kódu HTML5 a CSS3) má vliv na správné zobrazení webových stránek v jednotlivých typech a verzích internetových prohlížečů, v mobilních zařízeních a jejich prohlížečích a v neposlední řadě také ovlivňují přístupnost webu pro vyhledávače.

Schválení a uvedení webových stránek do provozu

Po fázi kódování je web vystaven na testovací prostředí, umístěném na testovací doméně na našem serveru a následuje akceptační fáze. Během této fáze je web testován z pohledu funkčností, provádějí se zde i obsahové korektury, apod. Po schválení webu z vaší strany a obdržení platby na náš účet dojde ke spuštění webu do ostrého provozu – jeho umístění (migrace) na Váš hostingový server, uvolnění k indexaci vyhledávačům a jeho registraci ve vyhledávačích.

Po uvedení stránek do provozu poskytujeme na základě samostatné smlouvy další podporu ve formě správy a aktualizace stránek.